IX Godišnja međunarodna konferencija Dobra distributivna praksa (GDP) – Kontinuirano poboljšanje

9th Annual International Conference

Good Distribution Practice (GDP) - Continuous improvement

Datum : 18, 19, 20 april 2024. godine

Date:     APRIL 18-20, 2024

Mesto: Beograd

Place: Belgrade