REGISTRACIJA

Prijave se šalju mejlom, sa svim potrebnim podacima za registraciju, na adresu: akefarmed@gmail.com 

Na osnovu prijave, na vaš mejl će biti poslat predračun za plaćanje kotizacije. U mejlu možete poslati spisak učesnika iz iste kompanije. 

Podaci za registraciju

 • O učesniku: 

Ime i prezime učesnika

Pozicija 

• O kompaniji: 

Naziv kompanije 

Poštanski broj i mesto, Ulica i broj, Država 

PIB – poreski identifikacioni broj

Matični broj

Kontakt telefon

e-mail za slanje predračuna i kontakt u računovodstvu za plaćanje (ako se razlikuje od mejla na prijavi)

                              CENA

Učesnici iz Srbije - 27.500,00 RSD
Članovi JUSK-a - 24.750,00 RSD
Učesnici van Srbije - 240,00 EUR
Naknada za učešće se plaća unapred
Kotizacija je oslobođena poreza
AKE nije obveznik PDV-a

                              USLUGA

- Prisustvo konferenciji prema izboru;

u hotelu uz osveženje i ručak ili on line putem linka

- Dokumentacija o konferenciji - dostupno na sajtu konferencije

- Sertifikat o učešću - dostupno na sajtu konferencije.

* Učesnici samostalno vrše rezervacije sobe, prema navedenoj ponudi hotela i tom prilikom potrebno je naglasiti da ste učesnik Konferencije.