REGISTRACIJA

Podaci za registraciju

 • O učesniku: 

Ime i prezime učesnika

Pozicija 

• O kompaniji: 

Naziv kompanije 

Poštanski broj i mesto, Ulica i broj, Država 

PIB – poreski identifikacioni broj

Matični broj

Kontakt telefon

e-mail za slanje predračuna i kontakt u računovodstvu za plaćanje (ako se razlikuje od mejla na prijavi)

"Prijave se šalju mejlom, sa svim potrebnim podacima za registraciju, na adresu:  akefarmed@gmail.com 

Na osnovu prijave, na vaš mejl će biti poslat predračun za plaćanje kotizacije. U mejlu možete poslati spisak učesnika iz iste kompanije."

CENA

Učesnici iz Srbije 30.000,00 RSD

Članovi JUSK-a 27.000,00 RSD

Učesnici van Srbije 260,00 EUR

Naknada za učešće se plaća unapred

Kotizacija je oslobođena poreza AKE nije obveznik PDV-a

USLUGA

  1. Prisustvo konferenciji 19. aprila u hotelu uz osveženje i ručak ili on line putem linka
  2. Praćenje on line 20. aprila Simpozijuma – Rizici u lancu snabdevanja – Mladi istraživači
  3. Dokumentacija o konferenciji – dostupno na sajtu konferencije
  4. Sertifikat o učešću- dostupno na sajtu konferencije
8

Organizacija i kontakt

Agencija za konsalting i edukaciju AKE

11000 Beograd, Srbija

Drinčićeva 28

Mobile: +381/(0)638439466

e-mail: akefarmed@gmail.com