Naknada za učešće se plaća unapred, nakon dobijanja predračuna mejlom.

Prijave mogu početi odmah, predračuni će se izdavati mesec dana pre održavanja

konferencije.

Podaci za registraciju

• O učesniku:

Ime i prezime učesnika

Pozicija

• O kompaniji:

Naziv kompanije

Ulica i broj

Mesto - Poštanski broj

Država

PIB – poreski identifikacioni

broj

Telefon

e-mail za slanje predračuna

(ako se razlikuje od mejla na

prijavi)

Organizacija i kontakt

Agencija za konsalting i edukaciju AKE

11000 Beograd, Srbija

Drinčićeva 28

Mobile: +381/(0)638439466

e-mail: akefarmed@gmail.com


11