IX Godišnja međunarodna konferencija - Dobra Distributivna Praksa

Kontinuirano poboljšanje  
                        "Molimo Vas da se u mejlu izjasnite da li ćete konferenciji prisustvovati lično ili on line."
18 - 20. april 2024. BEOGRAD, SRBIJA 
  Na licu mesta, Uživo na daljinu  

9th Annual International Conference - Good Distribution Practice 

CONTINUOUS IMPROVEMENT

APRIL 18-20, 2024 BELGRADE, SERBIA 
 Face to face, Remotely ON LINE
Registracija