VIII Godišnja međunarodna konferencija - Dobra Distributivna Praksa

Rizici u lancu snabdevanja  
21. april 2023. BEOGRAD, SRBIJA 
  Na licu mesta, Uživo na daljinu  

8th Annual International Conference - Good Distribution Practice 

Supply Chain Risks
APRIL 21, 2023 BELGRADE, SERBIA 
 Face to face, Remotely ON LINE
Registracija

Sadržaj

Osnovni cilj i zadatak farmaceutskog lanca snabdevanja je da se potrošaču i pacijentu isporuči traženi (željeni) lek – na pravom mestu, u pravo vreme, pravog kvaliteta i po prihvatljivoj ceni.
Moderni lanci snabdevanja su izloženi krupnim promenama i povećanim rizicima u poslednjih desetak godina, kao posledica sve većeg korišćenja elektronske trgovine, mnogi proizvodi se
dopremaju iz Kine, mobilne komunikacije su široko dostupne, veliki logistički centri u Evropi zamenjuju lokalna skladišta, velike multinacionalne kompanije dominiraju u mnogim industrijama,
RFID i GPS se masovno koriste za praćenje toka materijala, u Evropi postoje slobodne trgovinske zone i drugo.
Rizik ne mora uvek biti sa negativnim efektima; kao posledica preuzimanja rizika može doći do povećanja profita, stabilizacije zahteva korisnika, itd. Upravljanje rizikom ne mora uvek da teži
smanjenju ili eliminaciji rizika, već pronalaženju optimalnog balansa između događaja koji mogu proizvesti negativne i pozitivne efekte.

JAR_3053

ZBORNIK APSTRAKATA

Apstrakti svih predavanja biće objavljeni u ZBORNIKU APSTRAKATA sa ISBN brojem, u elektronskom izdanju.

ORGANIZACIJA

imageMesto održavanja


Ciljne Grupe - Konferencija je namenjena svom osoblju koje je uključeno u aktivnosti distribucije na veliko uvoza, izvoza, skladištenja, transporta lekova, medicinskih sredstava i dijetetskih proizvoda, kao i kontrolu tih aktivnosti.

Tehnički zahtevi

Konferencija će se održati u sali hotela. Ukoliko u periodu održavanja konferencije za to budu postojali epidemiološki uslovi, određen broj ljudi će moći da prisustvuje. Učešće na konferenciji će, takođe, biti organizovano on line, za učesnike koji nisu u prilici da prisustvuju lično.
U prijavi za konferenciju učesnici treba da navedu za koju od ove dve mogućnosti se prijavljuju. Izmena načina učešća u radu konferencije, u odnosu na prijavu, će biti moguća najkasnije do 14 dana pre održavanja konferencije. Zadržavamo pravo da se konferencija održi isključivo on line, ukoliko epidemiološki uslovi to budu nalagali.
Za konferenciju koristimo ZOOM platformu. Stoga treba da proverite da li vaš sistem ispunjava neophodne uslove za učešće na konferenciji i istovremeno instalirate neophodnu dodatnu komponentu. Ako instalacija nije moguća zbog vaših prava na računarski sistem, obratite se svom IT odeljenju

Protekle konferencije