IX Godišnja međunarodna konferencija - Dobra Distributivna Praksa

Kontinuirano poboljšanje  
                        "Molimo Vas da se u mejlu izjasnite da li ćete konferenciji prisustvovati lično ili on line."
18 - 20. april 2024. BEOGRAD, SRBIJA 
  Na licu mesta, Uživo na daljinu  

9th Annual International Conference - Good Distribution Practice 

CONTINUOUS IMPROVEMENT

APRIL 18-20, 2024 BELGRADE, SERBIA 
 Face to face, Remotely ON LINE
Registracija

SADRŽAJ

IX Konferencija o distribuciji lekova i drugih medicinskih proizvoda, kroz susrete regulatorija i praktičara na nivou regiona, pruža dalje mogućnosti međusobne saradnje i razumevanja. Kontinuirana razmena mišljenja, očekivanja, učešća u dikusiji, nezaobilazno utiče na poboljšanje načina rada, kao i izbegavanje grešaka, koje se mogu desiti u lancu sbadevanja, te ceo proces distribucije može učiniti boljim, odnosno ekonomičnijim.ZBORNIK APSTRAKATA

APSTRAKTI SVIH PREDAVANJA BIĆE OBJAVLJENI U ZBORNIKU APSTRAKATA SA ISBN BROJEM, U ELEKTRONSKOM IZDANJU.

JAR_3053

SPONZORI

2

ORGANIZACIJA

image
7


         Mesto održavanja

hotel 1

Falkensteiner Hotel Belgrade****

White Pearl konferencijska sala /

White Pearl Conference Hall

Bulevar Mihajla Pupina 10K

RS-11000 Belgrade, Serbia

Telefon +381/(0)11 2250-000

Fax +381/(0)11 2250-001

www.falkensteiner.com

Ciljna grupa

Konferencija je namenjena svim profesionalcima koji su deo farmaceutskog lanca snabdevanja, kao poslovni svet ili regulatori.

Tehnički zahtevi

Konferencija će se održati u sali hotela. Ukoliko u periodu održavanja konferencije za to budu postojali epidemiološki uslovi, određen broj ljudi će moći da prisustvuje. Učešće na konferenciji će, takođe, biti organizovano on line, za učesnike koji nisu u prilici da prisustvuju lično. U prijavi za konferenciju učesnici treba da navedu za koju od ove dve mogućnosti se prijavljuju. Izmena načina učešća u radu konferencije, u odnosu na prijavu, će biti moguća najkasnije do 14 dana pre održavanja konferencije. Zadržavamo pravo da se konferencija održi isključivo on line, ukoliko epidemiološki uslovi to budu nalagali. Za konferenciju koristimo ZOOM platformu. Stoga treba da proverite da li vaš sistem ispunjava neophodne uslove za učešće na konferenciji i istovremeno instalirate neophodnu dodatnu komponentu. Ako instalacija nije moguća zbog vaših prava na računarski sistem, obratite se svom IT odeljenju. 

Za praćenje Konferencije 19. aprila ON LINE, prijavljeni učesnici će dobiti link na mejl, tri dana uoči konferencije. 

Za praćenje 20. aprila ON LINE Simpozijuma – Rizici u lancu snabdevanja – Mladi istraživači, biće objavljen link za pristup simpozijumu u Programu konferencije.

Protekle konferencije